کارزار تغییر و بازسازی اولین برنامه همگانی خود را به معرفی نامزدهای انتخاباتی خود اختصاص داد. در این برنامه که از طریق زوم و فیسبوک پخش شد نزدیک به هزار نفر از سراسر کانادا شرکت کردند. نه (9) نفر نامزدهای کارزار از سه شهر ونکوور، مونترآل، و تورنتو انتخاب شده‌اند. در بین این نامزدها پنج زن و چهار مرد حضور دارند

فهرست زیر نامزدهای کارزار را در بر دارد
ونکوور
فرید روحانی، مهرنوش احمدی و سوشیانت زنگنه‌پور

مونترآل
امیر خدیر و تینا فرشادگهر

تورنتو
زرین محی‌الدین، مهدی ترابی‌کیا، تارا صابرپور و مهردخت هادی

کارزار پیش از این برنامه انتخاباتی خود را منتشر کرده است که چکیده آن شامل بازسازی کنگره، مشارکت اجتماعی جامع ایرانی-کانادایی، و نیازسنجی علمی جامعه ایرانی-کانادایی است. برنامه انتخاباتی همچنین شامل یک پروژه اجتماعی می‌شود که پیگیری دادخواهی خانواده جان‌باختگان ایرانی-کانادایی فاجعه سرنگون ساختن هواپیمای مسافربری اوکراینی است


#Accountability
#Inclusiveness #Transparency #RuleofLaw #Nonpartisanship #پاسخگویی #فراگیری #شفافیت #قانونمداری #غیرجانبداری #changeICC #تغييروبازسازى_كنگره